Sinonimni slovar slovenskega jezika


Sinonim je »beseda, ki ima (skoraj) enak pomen kot kaka druga beseda«.

Zakaj »skoraj«? Ker imajo izrazno različne besede redko popolnoma enak pomen. Popolna pomenska enakost bi bila v nasprotju z načelom gospodarnosti, po katerem se v jeziku vsaka razlika v izrazu povezuje s čisto določenim pomenom, vsebino.

Sinonimni slovar slovenskega jezika z navajanjem številnih različnih izrazov za določeno stvar – izrazov, ki jih imamo včasih na koncu jezika, a se jih ne moremo domisliti – omogoča izbiro. Omogoča, da kaj povemo drugače.

Sinonimni slovar slovenskega jezika prinaša

  74.509 iztočnic,
  52.008 kazalčnih iztočnic,
  22.501  dominantni h iztočnic,
  33.077 sinonimnih nizov,
  115.035 členov sinonimnih nizov,
  15.263 večbesednih členov sinonimnih nizov,
  28 885 slovarskih razlag,
  33 552 slovarskih ponazoril,
  106 750 sklicnih povezav,
  več kot 250 000 sinonimnih razmerij!

Slovar bo izšel v trdi vezavi, v formatu A4, in bo obsegal več kot 1200 strani.
Izšel bo do 31. oktobra 2016, v prednaročilu pa je na voljo za 69 EUR (po izidu 89 EUR).
Zbiranje prednaročil za Sinonimni slovar slovenskega jezika je končano. Izvod slovarja lahko zdaj naročite po redni ceni.

Več o slovarju ...

--

Lahko povem drugače.